โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ถนนไทวิถี - คลองกก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทร.034-756573